Zaproszenie do realizacji projektu współpracy Polski z Ukrainą

Termin realizacji;
02.10 - 08.10.2017 r.

Miejsce realizacji projektu;
Czorsztyn

Uczestnicy projektu;
- 20 osób z Ukrainy (w tym 2 opiekunów)
- 20 osób z Małopolski (2 tym 2 opiekunów)

Uczestnikami projektu będzie młodzież w przedziale wiekowym 15 - 35 lat.


Założenia projektu:
Projekt polega na zorganizowaniu wizyt studyjnych w Małopolsce, dotyczących branży agroturystycznej, oraz przygotowaniu zasobów e-lerningowych do umieszczenia na platformie Moodle i założeniu pierwszych kursów on-line.

Każda z wizyt ma być związana ze zdobyciem konkretnej wiedzy praktycznej i podstawą do zbierania materiałów.

Zakres tematyczny; marketing turystyki wiejskiej, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, aspekty prawne dotyczące rozwoju gospodarstw agroturystycznych, rola organizacji pozarządowych w organizowaniu turystyki wiejskiej, edukacja pozaformalna związana z agroturystyką.

Wizyty i spotkania;
- gospodarstwa na szlakach; Zagród Edukacyjnych, Małopolska wieś dla dzieci, Małopolska wieś w siodle, Małopolska wieś pachnąca ziołami, Małopolska wieś dla seniorów

- spotkania z przedstawicielami LGD, Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Doradztwa Rolniczego, Sądeckiej Organizacji Turystycznej

Administratorzy platformy e-lerningowej będą udostępniać chętnym zasoby (zakładać kursy, forum, rejestrować uczestników).
Materiały będą zamieszczane w formie artykułów, multimediów, quizów, modułu ewaluacji.
Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco w trakcie realizacji całego projektu. Będą to wywiady z uczestnikami projektu oraz ankiety, która zostanie zrobiona na koniec wymiany i będzie pełniła funkcje informacji zwrotnej dla organizatorów.
Uczestnicy będą sporządzać fotorelacje i zamieszczać je na stronie internetowej  Wnioskodawcy, Partnera, na grupie Facebook założonej dla potrzeb lepszej komunikacji pomiędzy uczestnikami.
Zadania młodzieży;    stworzenie materiałów e-lerningowych podczas wizyty polegające na;- zbieraniu materiałów
- robieniu zdjęć i filmów podczas wizyt studyjnych
- tworzeniu zadań i quizów, dostosowanych dla potrzeb kursów Moodla

Uczestnicy projektu w trakcie jego realizacji nabędą umiejętności'
- językowe
- techniczne; robienie zdjęć i filmów, tworzenie materiałów e-lerningowych
- merytoryczne; zasób nowej wiedzy praktycznej zdobyty podczas wymiany młodzieży.

Prezes Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
Barbara Mikołajewicz
 


Strona główna : Aktualności : Imprezy : Koła regionalne : O nas : Wyszukiwanie :
Copyright 2018 Góralskie.net
Projekt graficzny GraphicsDesign.pl

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.